Struktura własnościowa, majątek
Wersja z: 2012-12-05 13:00:19. Zapisał: Administrator

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej. Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce zostało wyposażone w nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.