Przedmiot działalności i kompetencje PDF Drukuj

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Szczegółowy wykaz celów i zadań określa Statut Przedszkola dostępny pod adresem strony.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.


Liczba odwiedzin: 5689
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaszczuk
Osoba, która opublikowała informację: Anna Kaszczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 11:52:06
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 12:57:52
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-05 12:35:22
Dziennik zmian