Informacje nieudostępnione PDF Drukuj

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ślęzie na adres:  55-040 Kobierzyce, Ślęza, ul. Przystankowa 2

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej do pobrania poniżej w załączniku.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli przedszkole  będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat przedszkola

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Regulamin udostępniania informacji publicznej w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie po pobrania poniżej w załączniku.


Liczba odwiedzin: 5651
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaszczuk
Osoba, która opublikowała informację: Anna Kaszczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 13:07:10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 14:09:57
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-25 07:38:28
Dziennik zmian