Status prawny PDF Drukuj

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce i działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XV/64/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 1999 roku w sprawie powołania przedszkola (z późn. zmianami).
  2. Uchwały Nr VIII/87/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.
  3. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
  5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
  6. Statutu Przedszkola Samorządowego w Ślęzie.


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kobierzyce.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.


Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Pobierz (statut 2022.pdf)statut 2022.pdf Administrator596 Kb

Liczba odwiedzin: 6062
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaszczuk
Osoba, która opublikowała informację: Anna Kaszczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 11:29:52
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 12:33:45
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-10 08:52:45
Dziennik zmian