Rejestr, ewidencja, archiwa PDF Drukuj

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

  • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
  • administracyjnej,
  • gospodarczej i finansowej,
  • innej wynikającej z potrzeb placówki.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 123, poz.698 z późń.zm.)

Rozporządzenie  Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz.1375).

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Pobierz (klauzula informacyjna ARCHIWUM.pdf)Archiwum na stronie BIP Przedszkola Administrator621 Kb

Liczba odwiedzin: 5704
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaszczuk
Osoba, która opublikowała informację: Anna Kaszczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 13:02:55
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 14:03:29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06 08:28:43
Dziennik zmian