Sposób załatwiania spraw PDF Drukuj

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLĘZIE:

1. EDUKACJA:

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • - pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,

3. SPRAWY KADROWE:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • raporty,
 • sprawozdania.

5. ARCHIWUM:

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola.

6. FINANSE PRZEDSZKOLA:

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne:

 • dyrektor i wicedyrektor przedszkola (w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 15.00)

2. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu przedszkola.

Dyrektor przedszkola lub jego zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 15:00

Skargi i wnioski muszą zawierać:

imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46)

3. Odpłatność za przedszkole:

 • w formie przelewu pieniężnego na wyodrębnione konto bankowe przedszkola,

4. Bieżące informacje o dziecku:

 • nauczycielki poszczególnych grup.

5. Konsultacje indywidualne dla rodziców:

 • nauczycielki grup oraz specjaliści zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

 • telefonicznie/fax: 71 789-68-99
 • listownie: ul. Przystankowa 2, Ślęza, 55-040 Kobierzyce
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ePUAP przejdź do profilu
 • osobiście, w godzinach pracy sekretariatu przedszkola codziennie w godz. 7.00-15.00
 • dodatkowo sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.


Liczba odwiedzin: 5326
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaszczuk
Osoba, która opublikowała informację: Anna Kaszczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 12:56:24
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 13:59:08
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-22 21:58:39
Dziennik zmian