Organizacja
Wersja z: 2021-11-15 07:35:18. Zapisał: Administrator

1. Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów przedszkola znajdują się w statucie przedszkola.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkole.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku z dziećmi zgrupowanymi w ośmiu oddziałach.

4. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalane są na wniosek dyrektora przez organ prowadzący.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

  • 12 sal dydaktycznych
  • salę do zabaw ruchowych i zajęć dodatkowych
  • szatnię
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem
  • ogród przedszkolny

Więcej informacji dotyczących organizacji pracy przedszkola zawartych jest w statucie pod adresem strony, regulaminie organizacyjnym oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.lpt.pl.