Dzieci
Wersja z: 2013-05-17 16:18:38. Zapisał: Administrator

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które bawią się i uczą w 9 oddziałach.

Przy przedszkolu działa Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 4-5 lat.

  • W każdej grupie dzieci są zbliżone wiekowo.
  • Liczba dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, nie przekracza 25.

Prawa i obowiązki naszych wychowanków oraz ich rodziców / prawnych opiekunów zawarte są w statucie pod adresem strony.

Opis poszczególnych grup wiekowych, warunków lokalowych i działań dzieci znajduje się na stronie www.przedszkole.lpt.pl.