Strona główna
Wersja z: 2012-12-04 20:08:35. Zapisał: Administrator

 

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Przedszkola Samorządowego w Ślęzie


ADRES ul. Przystankowa 2, Ślęza
TELEFON 71 789 68 99
FAX 71 789 68 99
ADRES WWW www.przedszkole.lpt.pl
ADRES EMAIL przedszkolebw@lpt.pl
NIP 896-12-92-433
REGON 932238295

 

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.